Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

PUNKTHUS: Den foreslått bebyggelsen er punkthus i tre etasjer. Ill: Tippetue Arkitekter

Reduserte fra 100 til 40 boliger. Likevel stoppet PBE planen

ATR Eiendom har krevd at saken forelegges for bystyret for endelig avgjørelse.

Tore Årdal

mandag 22. november 2021 16:55 (Oppdatert 1. februar 2022 10:45 )

– Vi har prøvd å gjøre mest mulig justeringer, slik at planforslaget skal være i tråd med kommuneplanen, sier daglig leder Tommy Guldbrandsøy i ATR Eiendom.

Selskapet driver med prosjekt- og eiendomsutvikling knyttet til nærings- og boligprosjekter på Vestlandet, og har flere store prosjekter under utvikling og bygging. For halvannet år siden inngikk de avtaler om tomtekjøp i forbindelse med boligprosjektet Tjønnen i Øvre Fyllingsveien i Laksevåg.

Godkjent reguleringsplan

Prosjektet er basert på en godkjent reguleringsplan fra 2013 med opptil 100 boenheter. Det ble også gitt rammetillatelse til prosjektet, men denne ble aldri benyttet. Likevel har Plan- og bygningsetaten (PBE) stanset planinitiativet.

– Boligtypologien blokkbebyggelse samt utnyttelsesgraden i gjeldende reguleringsplan er ikke i tråd med hva det åpnes for i øvrig byggesone. Foreslått omfang av utbygging blir vurdert til å være vesentlig nybygging, og således i strid med bestemmelsene for øvrig byggesone, skrev PBE i vedtaket.

– Vesentlig nybygging

I vurderingen av hva som er vesentlig nybygging for dette området tok etaten hensyn til planområdets lokalisering i forhold til utvikling av den kompakte gåbyen.

– Selv om området har noen nærfunksjoner i mindre enn 1 km avstand (dagligvarebutikk, barnehage og idrettsbane) ligger det langt fra nærmeste bydels- eller lokalsenter og midt i et større område avsatt til sone 4.

PBE vurderer også at prosjektet «ikke er i tråd med målet om Gåbyen Bergen og nullvekst i personbiltrafikk, der nybygging må støtte opp under gange som hverdagsaktivitet, både i et folkehelseperspektiv og for å gjøre Bergen til en mer klimavennlig by».

– God kollektivdekning

Guldbrandsøy påpeker at utnyttelsen og parkeringsdekningen nå er betydelig redusert, samtidig som det går busser forbi området hvert tiende minutt.

– Vi anser at området har god kollektivdekning. For øvrig har vi fått rammetillatelse til å bygge rundkjøring inn til området, men altså ikke til selve byggeriet. Det er jo litt spesielt, sier Guldbrandsøy.

ATR Eiendom har krevd at saken forelegges for bystyret (ved utvalg for miljø og byutvikling i henhold til delegasjonsvedtak) til endelig avgjørelse. Byrådet støtter PBE, som mener at det ikke er grunnlag for å endre beslutningen om å stoppe planinitiativet. Nå skal altså saken til endelig avgjørelse i utvalg for miljø og byutvikling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Storplanen på Laksevågneset ble stoppet – nå er NCC i gang igjen

Nyheter / onsdag 4. oktober 2023

Har snart solgt halvparten i Knarvik

Nyheter / onsdag 4. oktober 2023

Startet salget med et knall på Paradis

Nyheter / tirsdag 3. oktober 2023

Samler 140 eiendomstalenter i Bergen-regionen

Nyheter / søndag 1. oktober 2023

– Tregt transaksjonsmarked, men også unike muligheter

Nyheter / torsdag 28. september 2023

Bystyret vedtok Postens plan på Kokstad

Nyheter / torsdag 28. september 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no