Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

DAGLIGVAREBUTIKK: I tillegg til boliger rommer planforslaget en dagligvarebutikk. Ill: LINK arkitektur

Vil bygge nesten 15.000 kvm ved Fana stadion

LAB Eiendom og grunneier ønsker å utvikle eiendommen til et attraktivt boligområde med fokus på gode felles og sosiale uteoppholdsareal.

Tore Årdal

søndag 15. november 2020 23:59 (Oppdatert 28. november 2020 12:37 )

LAB Eiendom, som inngår i AF Gruppen, har inngått et samarbeid med grunneieren av en 22 dekar stor tomt ved Fana stadion. Gjennom selskapet Råtræet AS har de ambisjoner om å utvikle eiendommen til «et attraktivt boligområde med fokus på gode felles og sosiale uteoppholdsareal som appellerer til alle aldersgrupper».

Eiendommen ligger sentralt ved Fana Stadion og Skeie skole. Fra tomten er det ca. 400 meter til kollektivakse langs rv. 580 Flyplassvegen og ca. 1 km til Bybaneholdeplass ved Lagunen Storsenter.

I tillegg til boliger ønsker forslagstiller å regulere for forretning (dagligvarehandel) «da foreløpige markedsvurderinger viser underskudd på dette i umiddelbar gåavstand for området generelt».

Parkering er planlagt i felles anlegg under bakken, samt noe overflateparkering synlig fra fylkesvegen knyttet til dagligvare.

En mulighetsstudie som er sendt til Plan- og bygningsetaten, viser ulike typer konsept og typologi som er vurdert på tomten. For å sikre kvalitet for planlagte boliger og felles uteareal knyttet til støy, sol, vind, utsikt m.m. på tidlig stadium, er Spacemaker brukt som verktøy i innledende vurderinger av tomteutnyttelse. Det er også gjort vurderinger for omkringliggende boliger for å sikre at verken utsikt eller solforhold blir vesentlig redusert med skissert bebyggelse.

– Forslagstiller vurderer at punkthus som typologi vil gi best kvalitet med et stort sammenhengende felles areal for boligene som er skjermet for støy og trafikk. Det vil være gode forhold for ettermiddagssol og generelt dagslys på enhetene, og flere enheter vil kunne få utsikt mot Skeievannet, heter det i planforslaget.

Prosjektet vil legge opp til en bebyggelse som vender mot sørvest og som følger eksisterende terrengtrekk. Punkthus på tomten skal gi rom for et åpent grøntdrag til uteopphold i sørvestlig retning. Dette grepet viderefører karakteristikk fra dagens landskap, og kan styrke forbindelsen mellom planlagt boligområde og Skeievatnet. Bevaring av eksisterende løe vil videreføre noe av stedets historie.

I mulighetsstudien skisseres det et bruksareal på 9.560 kvadratmeter bolig. I tillegg kommer 3.575 kvadratmeter under bakken samt 1.335 kvadratmeter næring.

I slutten av oktober ble planinitiativet behandlet i kommunens planforum, som anbefaler oppstart, men som også uttaler at «prosjektet må nedskaleres for å bedre tilpasse seg omgivelsene, terreng og en sone 3- fortetting».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Prisdryss i Bergen

Nyheter / søndag 29. november 2020

Bruker 415 mill på gammel skole

Nyheter / lørdag 28. november 2020

Blå Kors vil rive institusjon i Fjellsiden og bygge boliger for salg

Nyheter / fredag 27. november 2020

Denne eiendommen ga Sparebanken Vest en gevinst på 380 millioner

Nyheter / torsdag 26. november 2020

Disse Bergenseiendommene er nå i spill

Nyheter / onsdag 25. november 2020

Bergen huser 18 av Norges 200 største eiendomsselskaper

Nyheter / mandag 23. november 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no