Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

I en volumstudie er det vist et eksempel på hvordan Kirkebukten kan bygges ut. (Illustrasjon: Opus Bergen)

Vil fylle ut sjøen og bygge i Kirkebukten

Florvaag Bruk Holding AS ønsker tillatelse til utfylling utenfor Damsgårdsveien 217-21. Der kan det bli boliger, næringsarealer, badeplass, padlehotell og amfiteater.

Tore Årdal

onsdag 30. januar 2019 9:12 (Oppdatert 12. april 2019 16:17 )

På vegne av Florvaag Bruk Holding har Opus Bergen sendt innspill til Strategisk planprogram for Laksevåg. Innspillet som er sendt til Plan- og bygningsetaten (PBE) gjelder eiendommene Damsgårdsveien 217-21, som er lokalisert i Kirkebukten mellom den verneverdige Fergehallen og det gamle kommunehuset.

– Trenger et løft

– Laksevåg bydel scorer lavt på levekårsundersøkelser, og trenger et skikkelig løft fra både kommunens og utbyggeres side for å gjøre bydelen bedre og mer attraktiv for innbyggerne. Vi vil fremheve Kirkebukten og Indre Laksevågs fortrinn som et sentralt byutviklingsområde med stort allment byutviklingspotensial, skriver Opus Bergen til PBE, og fortsetter:

«Skal man kunne oppnå en positiv byutvikling som kan gi et løft for hele området, vil omfattende utfylling i sjø være helt essensielt, både med tanke på å kunne oppnå gode solforhold, økt sjøkontakt, samt at den økte boligfortettingen vil være eneste måte å kunne oppnå det nødvendige finansielle grunnlaget for å sikre de mange andre kvalitetsgrepene med bl.a. den høye graden av bevaring av kulturminneverdier, samt passasjergrunnlag for blå bybane.»

– Unik mulighet

Opus Bergen ber om at det tillates utfylling utenfor Damsgårdsveien 217-21, i en begrenset del av Kirkebukten, slik at det blir mulig å transformere området. Videre fremmer konsulent- og arkitektselskapet forslag om å etablere holdeplass for Blå bybane ved den gamle Fergeterminalen og å etablere den planlagte gang- og sykkelbroen fra Dokken til Laksevåg nærmere Kirkebukten.

– Ved å tillate utfylling i deler av Kirkebukten får man virkelig en unik mulighet til å utforme gode, offentlige allmenninger, samt bidra til å lage en attraktiv sjøpromenade langs sjø. Kirkebukten med sin historie og beliggenhet vil være et naturlig stoppested for folk som beveger seg langs sjøfronten med gode uterom som innbyr til rekreasjon og fellesskap, heter det i innspillet.

Begrenset utfylling

Opus Bergen presiserer at det i innspillet kun fremmes forslag om utfylling i en mindre del av Kirkebukten. Det viktige området foran Laksevåg Kirke, det foreslåtte grøntdraget og det gamle Damsgårdsskjæret vil være uforandret. Dette er også i tråd med Strategi for Bergens sjøfront.

I en volumstudie som er vedlagt innspillet, er det vist et eksempel på hvordan Kirkebukten kan bygges ut dersom Florvaag Bruk velger å starte ny planprosess. På land ser de for seg at det bygges et nybygg som strekker seg fra Kommunehuset til den gamle Fergehallen med næring og service i første etasje og boliger på toppen.

– For å etablere tverrforbindelse og siktlinje for bakenforliggende bebyggelse mot sjøen, tenker en å etablere en bred gjennomgang i bygget som strekker seg over to etasjer. Ved Fergehallen er nybygget formet som en åpen kvartalsstruktur for å danne uterom, bryte opp nybygget og gi mer luft til prosjektet. I første etasje er det sett på mulighet for å etablere barnehage. Foran Fergehallen er det planlagt etablert et torg, skriver Opus Bergen.

Gode offentlige uterom

På utfyllingen har konsulent- og arkitektselskapet vist et bygg samt «store, gode offentlige uterom».

– Kommunens ønske om en sammenhengende promenade langs sjø er lagt ytterst på fyllingen, og uterommene samt gjennomgangen under nybygget gjør at området blir attraktivt for beboere, barnehagen samt for tilreisende. Det er god plass til å etablere badeplass, kai, padlehotell, offentlig service som toaletter og turistinformasjon, kulturarenaer, amfiteater samt utstillinger som viser Laksevågs stolte industrihistorie, påpekes det innspillet til PBE.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Vil bygge på og åpne hotell

Nyheter / tirsdag 20. august 2019

Skal bygge på Søreide

Nyheter / mandag 19. august 2019

Her kan det komme 19 leiligheter

Nyheter / søndag 18. august 2019

Midgard Gruppen kjøpte på Straume

Nyheter / torsdag 15. august 2019

Vil bygge 20 boliger på resttomt

Nyheter / onsdag 14. august 2019

Nå kommer føringer for sjøfronten

Nyheter / tirsdag 13. august 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no