Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Nært kollektivknutepunkt, ingen parkeringsplasser

Nyheter / mandag, 20 mars, 2023

– Lokalisering og beliggenheten til statlige leietakere er utmeislet fra politikken til stat og kommune og fra byvekstavtalene som staten har vært med på å finansiere. I disse avtalene ligger en forpliktelse på at staten ved relokalisering skal bidra til å understøtte kommunenes planer for ønsket by- og stedsutvikling. Ideelt sett innenfor 800 meter fra […]

Bygger luksushotell i hjertet av middelalderbyen Bergen

Nyheter / torsdag, 16 mars, 2023

Det har vært mange planer for eiendommen Domkirkegaten 6, som er beliggende like ved trappen av Bergen Domkirke. Tomten har i lang tid blitt benyttet som parkeringsplass, men nå er et nytt bygg i ferd med å reise seg. Det skal eieren, Pallas AS, leie ut til De Bergenske. Dette er ikke en vanlig kjede […]

Vil styrke næringslivet i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag, 14 mars, 2023

– Jeg håper på gode innspill i høringsrunden. Denne planen vil være et viktig verktøy for å legge til rette for nye og grønne arbeidsplasser i Bergen. Den støtter også opp under arbeidet med å bygge en sirkulær økonomi, og skal bidra til sterkere samarbeid i utviklingen av næringslivet i Bergen, uttaler næringsbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen. […]

Milliardinvestering i Vestland

Nyheter / mandag, 13 mars, 2023

Selskapet Skiga har i dag presentert planene for en ny ammoniakkfabrikk i Skipavika åtte mil nord for Bergen sentrum. Fabrikken som skal stå ferdig i 2026, blir ifølge en pressemelding Europas første fullskala anlegg for produksjon av utslippsfri ammoniakk. – Skipavika er perfekt lokalisert for å skape ny, grønn industri og nye arbeidsplasser. Klimaeffekten fra […]

Lærerutdanningen tar over 8.000 kvm på Kalfaret

Nyheter / fredag, 10 mars, 2023

Dermed flytter NLA fra Breistein til Bergen sentrum og de gamle lokalene som huset Pleiestiftelsen for spedalske. Bygget, som var en av Norges største trebygninger, ble oppført i sveitserstil i 1857 og er vernet. Frederik Stenevik, leder for utleie i WPS Næringsmegling, har hatt utleieoppdraget for gårdeier Daimyo. Han er strålende fornøyd med å ha […]

Det første bygget på Dokken kan bli på 42.000 kvadratmeter

Nyheter / torsdag, 9 mars, 2023

På vegne av Statsbygg har Asplan Viak bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for tomten sør for Havnelageret på Dokken hvor Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal lokaliseres. – Det skal bygges et stort formålsbygg med omfattende forskningsfasiliteter som krever store vannbehandlingsanlegg for våtlaboratoriene, lagerfasiliteter, verksteder med høy takhøyde og tørrlaboratorier med følsomme instrumenter som ikke […]

Dette blir styret til Dokken Utvikling

Nyheter / onsdag, 8 mars, 2023

Det melder Bergen kommune på sine hjemmesider. Dokken Utvikling AS er 100 prosent eid av kommunen og skal få en nøkkelrolle i utviklingen av eiendommene som kommunen eier på Dokken. Ifølge selskapets vedtekter skal styret ha minst tre medlemmer, og nå er det klart at kommunen har utpekt Eva Hagen, Mona Ingebrigtsen og Sverre Landmark […]

Midgard Gruppen solgte på Nøstet

Nyheter / onsdag, 8 mars, 2023

I januar 2020 skrev Estate Vest at Midgard Gruppen hadde kjøpt Nøstegaten 42 av Andreas Neumann Meyer for ca. 46 millioner kroner. Eiendommen består av et bygg fra 1936 med et bruksareal på 1.719 kvadratmeter. Nøstegaten 42 hadde da 12 boenheter i tillegg til utleie av næringslokaler. I november samme år sendte OK Arkitekter – […]

BIR flytter til nytt signalbygg

Nyheter / tirsdag, 7 mars, 2023

Torsdag 9. mars blir det offisiell åpning av BIRs (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap) nye administrasjonsbygg på Lungegårdskaien 42. Det 4.838 kvadratmeter store bygget til 183,6 millioner kroner rager 27,5 meter over bakken, omtrent like høyt som under bakken. – Mye planlegging og arbeidsinnsats ligger bak dette signalbygget. Vi har vektlagt miljøvennlige løsninger med blant annet fjernkjøling […]

Bladde opp 38,5 mill. for bygård

Nyheter / tirsdag, 7 mars, 2023

Bedre Nabolag AS, som eies av CNB Invest AS og Dyregrov Holding AS, har kjøpt eiendommen Hans Tanks gate 3 / St. Jakobs plass 7 i Bergen. Selgere er Berit K. Svardal Olsen og Bjørn Olsen. Kjøpesummen er 38,5 millioner kroner. Leiegården inneholder 14 boliger, og som følge av at mer enn halvparten av bruksarealet […]

Byrådet anbefaler Entras plan på Nedre Nygård

Nyheter / mandag, 6 mars, 2023

På vegne av Entra foreslår Opus Bergen detaljregulering for et område på Nedre Nygård mellom Lars Hilles gate og Nygårdsgaten i Bergenhus bydel. Planområdet er på ca. 4,1 daa. Planforslagets hovedformål er sentrumsformål, hvor formålene kontor, forretning, tjenesteyting, bevertning og bolig inngår. Forslagsstillers intensjon er å oppføre kombinert kontor- og tjenesteytingslokaler innenfor felt BS. For […]

Sameie godtar ikke tap mot utbygger

Nyheter / torsdag, 2 mars, 2023

I begynnelsen av desember omtalte Estate Vest rettstvisten mellom Sameiet Bjerketun og Byborg Eiendom AS, etter en årelang tvist om vannlekkasjer boligblokkene som tilhører sameiet. Byborg Eiendom AS var utbygger ved etablering av Sameiet Bjerketun, mens Vestafjell AS var utførende entreprenør. Vestafjell hadde engasjert Balkongentreprenøren til å stå for monteringen av balkongene. Bjerketun er beliggende […]

Byarena, næring og 800 boliger skal løfte området

Nyheter / onsdag, 1 mars, 2023

Politikerne i Bergen har ambisjoner for Nygårdstangen og vedtok i fjor høst at det er der Byarenaen skal lokaliseres. Samtidig er det et ambisiøst planprogram for området, hvor hovedformålet med planen er «å videreutvikle transformasjonsområdet på Nygård til et levende og bærekraftig byområde med god sosial infrastruktur som utvider sentrum sørover mot Store Lungegårdsvann». Det […]

Ny aktør i Kokstad-samarbeidet

Nyheter / tirsdag, 28 februar, 2023

– Kokstad-samarbeidet gjør en god og viktig jobb med å sette området mer på kartet. Vi har betydelige eiendomsinteresser og utviklingsplaner på Kokstad, og det er naturlig å ta del i den felles omdømmebyggingen, sier Frode C, Hoff. CEO i holdingselskapet Odfjell Land AS, som blant annet eier Kokstad Næringspark AS. Foruten Kokstad Næringspark består […]

Statsforvalteren flytter til Solheimsviken

Nyheter / mandag, 27 februar, 2023

Partene signerte leiekontrakten like før jul, og rehabiliteringen av arealene på snaut 4.000 kvadratmeter er i full gang. Motorhallen fra 2001 er allerede ombygget, og har fått flere nye leietakere de siste årene. Tolletaten overtok nye lokaler i femte etasje i 2021. Bygget har fått nytt inngangsparti, ny kantine, oppgraderte garderober og nytt treningsrom. – […]

Hun skal lede Frydenbø Eiendom

Nyheter / torsdag, 23 februar, 2023

Christine Flataker Johannessen kommer fra stillingen som administrerende direktør i Tide Buss og tiltrer ny rolle som øverste leder for Frydenbøs eiendomsvirksomhet i august. – Jeg er svært glad for å kunne ønske Christine velkommen til Frydenbø! Christine har i sin tid i Tide vist at hun har god forretningsforståelse, kommersielt blikk og solid gjennomføringskraft. […]

Ildsjelene i første etasje skaper verdi for Bergen sentrum

Nyheter / torsdag, 23 februar, 2023

I november i fjor ble Isabel Abbedissen Dosthe, som jobber i Røynstrand Jacobsen AS, tildelt prisen CityGlød Bergen under Citykonferansen Bergen på Grand Hotel Terminus i regi av Estate Kunnskap. Dette er en pris som gis til unge og lovende talenter i eiendomsbransjen som har vist engasjement og innovasjonsevne innen eiendomsfagene, samt bidratt til verdiskapning […]

Samarbeid og samhandling i nye Vestlandshuset

Nyheter / onsdag, 22 februar, 2023

Torsdag flytter de ansatte i Vestland fylkeskommune inn i det nye Vestlandshuset i Agnes Mowinckels gate 5, midt i Bergen sentrum. Bygget har hovedinngang fra Lars Hilles gate 22, men også fra Agnes Mowinckels gate 5 og Vestre Strømkaien 13. Fylkesdirektør Rune Haugsdal gleder seg til å komme inn i nye lokaler. – Vi har […]

Jakter forbildeprosjekter i Bergen

Nyheter / onsdag, 22 februar, 2023

Etter ti år med Futurebuilt i Oslo-regionen, har innovasjonsprogrammet nå kommet til Bergen. Bergen kommune inviterer nå, gjennom Byarkitekten, Klimaetaten, Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren, eiendomsaktører som vil fremme bærekraftige prosjekter til et eget bransjemøte for FutureBuilt Bergen. – FutureBuilt Bergen er en arena der foregangsprosjekt blir synliggjort og der ambisiøse aktører med prosjekter som […]

Gobo Eiendom kjøpte av Midgard Næring

Nyheter / tirsdag, 21 februar, 2023

Gobo Eiendom AS har inngått avtale med Midgard Næring AS om kjøp av Wessels gate 6.  Eiendommen består av en leiegård som inneholder syv boliger. Kjøpesummen for Wessels gate 6 AS ble satt til 20.425.000 kroner med fradrag angitt i kjøpekontrakt. Som følge av at mer enn halvparten av bruksarealet er innredet til beboelse, samt […]

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no