Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Ambisiøst boligprosjekt på Nordnes

Nyheter / fredag, 16 november, 2018

Det skriver Arkitektgruppen Cubus til Plan- og bygningsetaten (PBE). Arkitektselskapet har bestilt oppstartsmøte for Strangehagen 13. Der ønsker tiltakshaver Larsen og Solheim AS et strøkstilpasset boligprosjekt i massivtre med 5-8 enheter. Ifølge bestillingen er et siktemål «for et så presumtivt eksponert prosjekt i bybildet å vise ambisiøs arkitektur med forbildekvaliteter». Prosjektet inkluderer en ny offentlig […]

Vil bygge 48 leiligheter i Fana

Nyheter / torsdag, 15 november, 2018

På vegne av TT Eiendomsutvikling har Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS søkt om rammetillatelse for Hamrevegen i Fana. Prosjektet omfatter tre boligblokker med fem etasjer for boliger. Det er 16 enheter i hver blokk. I underetasjer skisseres parkering for bil og sykkel, samt teknisk rom og boder. For å få tilstrekkelig parkeringsdekning er det 1 underetasje […]

Storprosjekt på Kokstad

Nyheter / onsdag, 14 november, 2018

På vegne av Brødrene Ulveseth AS har Rambøll Norge AS bestilt forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Kokstadvegen 23. Henvendelsen gjelder to tomter som ønskes utnyttet til boligformål med innslag av næring. De to tomtene skal bindes sammen i ett felles grep Av vedlegget som Rambøll Norge har sendt til PBE, fremgår det at […]

Kygo med planer for Bergens dyreste bolig

Nyheter / onsdag, 14 november, 2018

Arkitekt Sven Gundersen har sendt en e-post til Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bergen i forbindelse med «Kyrre Gørvell-Dahl (Kygo) sine planer for eiendommen Hopsnesvegen 120, som han nylig og velkjent har ervervet». Gundersen har fått i oppgave å være rådgiver og arkitekt for Kygo. – Jeg tror jeg kan være en god kontakt mellom […]

Solgte sjøeiendom ved byfjorden

Nyheter / tirsdag, 13 november, 2018

Det er WPS Næringsmegling som har vært megler i salget av Skarholmen Næringspark. Kjøper er GF Inveco Norge og Montem AS. GF Inveco Norge er også den største leietakeren for eiendommen. Transaksjonen er blitt gjennomført ved kjøp av aksjene i Skarholmen Næringspark AS. Eiendommen har en samlet bygningsmasse på 3570 kvadratmeter, og har en brutto […]

Nå tar det av i Bergen

Nyheter / mandag, 12 november, 2018

Det var budskapet fra partner og daglig leder Lars Erik Wirsching i WPS Næringsmegling da han holdt foredrag om næringseiendomsmarkedet i Bergen på Eiendomskreditts frokostseminar torsdag. – 5500 arbeidsplasser ble borte under oljesmellen, noe som tilsvarer et arealbehov på 100 000 kvadratmeter. Men nå har kontormarkedet har ristet av seg oljesmellen og det ser veldig […]

– Vi har utlånskapasitet og vil vokse

Nyheter / fredag, 9 november, 2018

Med Rieber-familien og Trond Mohn, samt 70 banker i ryggen, jobber Eiendomskreditt AS med å bygge seg opp som en viktig aktør i markedet for finansiering av næringseiendom. I juni i år ble boliglånporteføljen solgt, og satsingen på næringseiendomsmarkedet ble økt kraftig. – Vi er en liten aktør, men vi har store ambisjoner, sa adm. […]

Her kan det bli 21 leiligheter

Nyheter / torsdag, 8 november, 2018

Norconsult har sendt en forespørsel til Plan- og bygningsetaten (PBE) om forhåndskonferanse for Nedre Åstveit 12. Ifølge Seeiendom.no er tomten på ca. 9 dekar. – Vi har kikket på muligheten for å etablere leiligheter i eksisterende kontorbygg, og ønsker å diskutere veien videre i prosjektet. Det er i utgangspunktet tenkt 21 leiligheter i bygget, men […]

Vil utvide i Marineholmen Forskningspark

Nyheter / onsdag, 7 november, 2018

B+B Arkitekter er engasjert av Sameiet Thormøhlens gate 55 for å utrede mulig utvidelse av sjøvannslaboratorier og tekniske rom på arealet mellom T55 i vest og Nygårdsgaten i øst. Arealet er i dag benyttet til parkering. Marin forskning – Behovet er stort for utvidelse av laboratoriefasiliteter knyttet til marin forskning med sjøvann på Marineholmen. Det […]

Fjordland kjøper «egen» eiendom

Nyheter / tirsdag, 6 november, 2018

Det er et kombinasjonsbygg på nesten 4300 kvadratmeter med adressen Hallheimslien 12, vest for Laksevåg, som Fjordland nå har kjøpt. Selger er Safarigruppen, og Fjordlands selskap Matvarehuset AS er hovedleietaker i eiendommen. Eiendommen ble solgt i det lukkede markedet etter at Fjordland tok kontakt med selger for å sikre seg eiendommen. Hallheimslien 12 har et […]

Mot ny rekord i Bergen

Nyheter / mandag, 5 november, 2018

Det skriver DNB Næringsmegling i deres markedsrapport for andre halvår. DNB-analytikerne har så langt i år talt opp 20 transaksjoner på over 50 millioner kroner i Bergen med en samlet verdi på 7,7 milliarder kroner. «Bare hittil i år er vi på det nest høyeste volumet målt i Bergen noensinne. Vår prognose er at vi […]

Her kan det komme flere tusen nye boliger

Nyheter / mandag, 5 november, 2018

Strategisk planprogram for Laksevåg er lagt ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planprogrammet er å synliggjøre områdets potensial for byutvikling, og å gi retningslinjer for en helhetlig og god byutvikling av Laksevåg. Av høringsforslaget fremgår det at industriområdene på dagens landareal på Laksevåg alene vil kunne gi en god utnytting som også inkluderer andre funksjoner […]

Gir opp Bergen og Stavanger

Nyheter / torsdag, 1 november, 2018

Det er mangel på nye kontrakter som gjør at virksomheten nå kaster kortene i Bergen og Stavanger. Ifølge Bygg.no vil NCC Building Norway avvikle virksomheten i de to byene i tiden fremover. 16 personer i Stavanger og 23 personer i Bergen blir berørt av avviklingen, som vil pågå over lengre tid på grunn av pågående […]

Satser langs Bybanen

Nyheter / torsdag, 1 november, 2018

Det kommer frem i Newsecs seneste podcast Eiendomspodden, hvor Borger Borgenhaug er gjest. Axer Eiendom-eieren har satset på eiendom i Bergen i mange år og skapt store verdier. Han er opptatt av beliggenheten når han investerer i boligprosjekter. – Området må være sentralt. Det må ligge slik til at vi har noe å tilby de […]

– Vi er nå i full gang i Bergen

Nyheter / onsdag, 31 oktober, 2018

– Vi er nå i full gang i Bergen. Det er Norges nest største by og har lenge vært et lukket marked. Våre kunder går inn i Bergen, både utlendinger og nasjonale aktører. Da er det naturlig for oss å følge etter, sier adm. direktør Jon H. Dahlberg. Årstad i Newsec. Han har inngått et […]

Fylkesmannen med innsigelse mot storplan

Nyheter / tirsdag, 30 oktober, 2018

Det skriver Fylkesmannen i et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) i forbindelse med områderegulering for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden som Bergen kommune står bak. Formålet med områdereguleringen er ifølge kommunen å forsterke et lokalt sentrum i Sandviken, avklare bruken av Kristiansholm og sikre allmennheten tilgang til områdene ved sjøen. Fylkesmannen mener imidlertid at planene […]

Rieber vil beholde deler av prakteiendom

Nyheter / mandag, 29 oktober, 2018

Dagens Næringsliv skrev nylig at Bjarne Rieber (82) selger boligen i Hordnesveien 278 i Fana med tilhørende tomt, noe som kan gi prisrekord i Bergen. Nå har imidlertid Deloitte Advokatfirma bestilt forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for tre ulike gårds- og bruksnummer på eiendommen. Der skriver advokatfirmaet at det er tinglyst heftelse på eiendommene […]

Må frigjøre eiendommer til byutvikling

Nyheter / fredag, 26 oktober, 2018

På vegne av BIR AS har Multiconsult bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Espehaugen 52 i Ytrebygda. Bakgrunnen er at Møllendalsveien 40 og Conrads Mohrsveg 15 må frigjøres til byutviklingsformål i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel og utbygging av Bybanen. BIR har i dag noe av sin virksomhet lagt til Espehaugen 52 […]

Over 1000 arbeidsplasser i nytt sentrumsbygg

Nyheter / torsdag, 25 oktober, 2018

Tidligere i år ble det kjent at Hordaland fylkeskommune skal midlertidig inn i de gamle Equinor-lokalene på Sandsli. Bakgrunnen er at dagens fylkeshus skal rives og erstattes med et nytt stort bygg. Det gamle bygget i er lite arealeffektivt og er i svært dårlig forfatning. Opprinnelig planla Hordaland fylkeskommune å bygge et nytt fylkeshus for […]

3000 kroner meteren løfter Entras Bergen-inntekter

Nyheter / onsdag, 24 oktober, 2018

Etter ferdigstillingen av Media City Bergen, som eies sammen med Oslo Pensjonsforsikring, har Entra kommet opp i en eiendomsportefølje i Bergen på nesten 105 000 kvadratmeter. Den samlede markedsverdien av eiendommene var ved utgangen av tredje kvartal 3,89 milliarder kroner, tilsvarende 37 094 kroner per kvadratmeter. Og etter åpningen av Media City Bergen har Entras […]

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no