Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Bono Bolig tar over Labrador Gruppen

Nyheter / torsdag, 17 desember, 2020

Det nye selskapet har kjøpt 75 prosent av Labrador Gruppen, ifølge en pressemelding. – Vi er svært fornøyde med etableringen av Bono Bolig og tilhørende oppkjøp i Labrador Gruppen for å styrke vår posisjon på Vestlandet. Med BoNo Bolig AS som nytt eiendomsselskap vil vi øke tilstedeværelsen vår lokalt i Bergen, sier administrerende direktør Bjørn […]

Megler får smekk av Finanstilsynet etter «grove overtredelser»

Nyheter / torsdag, 17 desember, 2020

Finanstilsynet har gjennomført tilsyn med eiendomsmeglingsvirksomheten til Bergen Omegn Eiendomsmegling AS. Sentralt for undersøkelsene var foretakets interne rutiner knyttet til hvitvasking, risikostyring og internkontroll, samt behandling og kontroll med klientmidlene. Omsatte for en kvart milliard kroner Bergen Omegn Eiendomsmegling AS er et eiendomsmeglingsforetak som per 30. juni 2020 hadde fire årsverk. Foretaket formidler boliger, fritidseiendommer […]

Fra koronarabatt til kraftig vekst i nye lånesøknader

Nyheter / torsdag, 17 desember, 2020

– 2020 begynte godt, med svært god aktivitet, men i mars stoppet alt opp. Det ble fortsatt gjennomført noen transaksjoner, men flere av dem var med koronarabatt, sier administrerende direktør i finansforetaket, Eiendomskreditt, Eirik Maurstad. Eiendomskreditt låner ut penger til næringseiendom og utleieboliger. I første halvår i år hadde foretaket en negativ utlånsvekst på -2,2 […]

Vil bygge over 80.000 kvadratmeter i Kokstaddalen

Nyheter / tirsdag, 15 desember, 2020

På vegne av Posten Eiendom Bergen AS foreslår Opus Bergen detaljregulering for et område på ca. 386 dekar på Kokstad. Planforslaget er nå lagt ut til offentlig ettersyn. I forslaget legges det opp til et nytt næringsareal på ca. 82.300 kvadratmeter BRA. Hovedformålet er å tilrettelegge for et nytt logistikksenter for Posten Bring, samtidig som det legges […]

Entra oppfører kontorbygg på 12.000 kvadratmeter

Nyheter / mandag, 14 desember, 2020

I juli fikk Entra rammetillatelse til å oppføre et kontorbygg på drøyt 12.000 kvadratmeter i Nygårdsgaten 91-93. I søknaden påpekte plankonsulent Link Arkitektur at det omsøkte tiltaket er lokalisert i et viktig byrom for Bergen. Gateløpene her inneholder viktige næringsfunksjoner med andre servicefunksjoner samt adkomst til parkområder, media og universitets institusjoner. – Nygårdsgaten er en […]

Vann er like viktig som land

Nyheter / søndag, 13 desember, 2020

Ved Store Lungegårdsvannet utvikler kommunen byens nye blågrønne storstue, der byens innbyggere kan bade, være i aktivitet og oppleve kultur. Den nye strandparken skal tilpasses klimaendringer i et hundreårsperspektiv både på land og i strandsonen, ifølge en pressemelding. Transformasjonen er et komplekst prosjekt der en del av Lungegårdsvannet fylles ut og blir nytt landområde. En […]

Forventer sterkere konkurranse om kontorleietakerne

Nyheter / onsdag, 9 desember, 2020

WPS Næringsmegling anslår at det i de nærmeste 3 årene kommer en årlig tilførsel på ca. 20.000 kvadratmeter nybygg innenfor kontorsegmentet. Samtidig viser tall fra Arealstatistikk at antall kvadratmeter som utløp på kontrakter i 2019 og 2020, er langt større enn i de kommende 3 årene. På toppen av dette kommer fallet i sysselsettingen. – […]

Statsbygg selger utviklingseiendom på Nesttun

Nyheter / onsdag, 9 desember, 2020

Statsbygg kvitter seg nå med Sandbrekkevegen 31 på Nesttun, en uregulert eiendom som inntil nylig ble brukt av Statped som boliger for sine brukere. I dag står ni enkle bolighus og en garasje på den 33,2 mål store eiendommen, men de overlever neppe en ny kjøper. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i Sone 3 Ytre […]

Solgte BEFAS for 4 år siden – nå har 3 av dem startet på nytt

Nyheter / mandag, 7 desember, 2020

I 2016 skrev Estate Nyheter at BOB hadde kjøpt hele aksjeposten i Bergen Eiendomsforvaltning AS – BEFAS. Da hadde BEFAS  60 ansatte, og var – og er fremdeles – blant de ledende selskapene innen sitt segment i Bergen. Etter kjøpet var BOB blitt en komplett leverandør av tjenester til både boligselskaper og næringseiendom. Selskapet ble […]

Produserer 15.000 brød om dagen – nå trenger de nye lokaler

Nyheter / mandag, 7 desember, 2020

Coop-eide Goman Vest driver i dag produksjon av bakervarer for alle Coops butikker i regionen. Nå har de ønske om å etablere et nytt bakeri, som kan danne grunnlag for fremtidige arbeidsplasser i Bergen Kommune. – De har i lengre tid sett etter passende lokasjon, og Salhusvegen ligger slik til at det er effektivt å […]

200 største: Skal bygge 50 boliger og 16.000 kvm næring

Nyheter / torsdag, 3 desember, 2020

Backer AS hadde i fjor leieinntekter på 73,8 millioner kroner, mens porteføljen med næringseiendom ved utgangen av året inneholdt ca. 59.000 kvadratmeter. Det plasserer Backer på 138. plass på Estate Nyheter sin liste over Norges 200 største eiendomsselskaper. Voksende portefølje Porteføljen kommer til å vokse i 2023, når prosjektet Kronstad X er ferdig. I januar […]

Nybygget er snart fullt

Nyheter / torsdag, 3 desember, 2020

Dermed er et av få nye næringsbygg som ferdigstilles i Bergen i 2021 nesten fullt utleid. Fantoftparken er bygd i massivtre og måler totalt 6.500 kvadratmeter. – Vårt store mål i sluttfasen er å oppnå sertifiseringen BREEAM Outstanding. Det vil i så fall være det første bygget i Bergen som oppnår dette og vi ser […]

Gikk konk med selskapslokaler – nå kan det bli boliger

Nyheter / tirsdag, 1 desember, 2020

– Eier har hatt befaring med Byantikvar og Byarkitekt og vil fortsette det gode samarbeidet. Fasadeendringer vil begrenses og i størst mulig grad ivareta byggets identitet, historie og krav til uteareal. Innvendig vil bygget totalrenoveres for å tilfredsstille dagens krav til bolig, skriver plankonsulent Ard Arealplan i planinitiativet for Bellevuebakken 9 i Fjellsiden. Tiltakshaver er […]

Fra 100 til 4.000 kvadratmeter

Nyheter / tirsdag, 1 desember, 2020

Familien Toppe har drevet butikk i Åsane i over 60 år. Først kombinert bensinstasjon og verksted som ble startet av Roalds farfar i Morvikveien, og i 1968 ble Åsane Sand og Singel startet. Siden han lærte å gå har Roald hjulpet faren både på verkstedet, bensinstasjonen og i butikken. De seneste årene er det han […]

Prisdryss i Bergen

Nyheter / søndag, 29 november, 2020

Det var på Byutviklingskonferansen, som denne gangen ble avholdt digitalt, at Bergen delte ut de to gjeve prisene. Bonova vant Bylivsprisen for sine inkluderende aktiviteter på det gamle Bergensmeieriet. Bergen kommune ønsker å bruke prisen til å løfte frem og belønne aktører som fremmer bylivet og gjøre byen mer attraktiv. Tiltakene kan være varige eller […]

Bruker 415 mill på gammel skole

Nyheter / lørdag, 28 november, 2020

Den gamle lærerhøgskolen fra 1963 på Landås i Bergen måler 18.300 kvadratmeter etter utvidelsen i 1995. Nå skal det bygges om til å bli Bergens inkluderingssenter. – Kommunens ambisjon at senteret skal fremme inkludering og verdighet, og tilby et bredt spekter av kultur- og idrettsaktiviteter. Bygningen skal huse Byråd for kultur, mangfold og likestilling v/Etat […]

Blå Kors vil rive institusjon i Fjellsiden og bygge boliger for salg

Nyheter / fredag, 27 november, 2020

På vegne av Blå Kors Eiendom har En til en arkitekter bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Nubbebakken 1-Kalfarveien 102. Blå kors, som arbeider med rusforebyggende tiltak samt behandling og oppfølging etter behandling, har drevet institusjon i de eksisterende bygningene på eiendommen siden 1965. – Bygningene framstår i svært dårlig stand og med […]

Denne eiendommen ga Sparebanken Vest en gevinst på 380 millioner

Nyheter / torsdag, 26 november, 2020

I 2007 startet Sparebanken Vest arbeidet med å samlokalisere alle tilsluttede selskaper og datterselskaper med de da 750 ansatte i Bergen. Grunntanken var at hvis det nye bygget skulle bli bra for Sparebanken Vest, måtte det også bli bra for Bergen by. Derfor ble byplanføringene viktige i arkitektkonkurransen, der arkitektgruppen Cubus gikk av med seieren […]

Disse Bergenseiendommene er nå i spill

Nyheter / onsdag, 25 november, 2020

Tirsdag kom meldingen om at SBB i Norden ønsker å kjøpe opp Entra, men Entra-styret anbefaler sine aksjonærer å ikke slå til på tilbudet, og uttaler at også en annen aktør har vist interesse for selskapet. Men et eventuelt oppkjøp vil endre eierskapet til en rekke sentrale Bergen-eiendommer. Bergen er et satsingsområde for børsnoterte Entra. […]

Bergen huser 18 av Norges 200 største eiendomsselskaper

Nyheter / mandag, 23 november, 2020

Gjennom flere måneder har Estate Media gravd i regnskaper og databaser, og vi har vært i kontakt med et stort antall selskaper for å komme frem til oversikten over Norges 200 største aktører innen næringseiendom. Vi har rangert selskapene etter leieinntektene i 2019, men har også med antall kvadratmeter som inngår i porteføljen til det […]

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no