Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Jakter 900-1.400 kvm i Bergen

Nyheter / onsdag, 4 januar, 2023

Det er Statsbygg som har fått oppdraget med å finne nye lokaler for Arbeidstilsynet i Bergen. Søket er på 900 til 1.400 kvadratmeter med sentral beliggenhet i nærheten av kollektivknutepunkt. Lokaler i kort nærhet til Bybanetraseen er ansett som en fordel. «Det er ønskelig med moderne, fleksible og funksjonelle lokaler med nøktern god standard. Det […]

Her er de mest leste sakene på Estate Vest i 2022

Nyheter / mandag, 2 januar, 2023

Her er de 10 mest leste sakene: Selger giganteiendom etter konkurs på Vestlandet – Pris er vanskelig å anslå, men det er helt klart at eiendommen skal selges, uttalte partner Trond Lehmann Syversen i Kyte Næringsmegling. Bakgrunnen er at det i september ble meldt oppbud for Dale Fabrikker. De historisk høye strømprisene medførte at datasenteret […]

– Bergens nye forretningsområde

Nyheter / fredag, 23 desember, 2022

– Gratulerer til SANDS med nye lokaler og til alle samarbeidspartnere og hele Entra-laget med vel gjennomført prosjekt! Dette har vi jobbet for i nesten ti år. Veien hit har vært lang, og til dels kronglete, men resultatet har blitt fantastisk. Med dette bygget settes Nygård og området rundt Media City Bergen for alvor på […]

29,5 prosent av innbyggerne i Bergen leier bolig

Nyheter / onsdag, 21 desember, 2022

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen norske husholdninger som leier bolig, har økt fra 22,6 prosent i 2015 til 23,6 prosent i 2021, som er de ferskeste tallene som er tilgjengelige. Mathias Killengreen Revold i Statistisk sentralbyrå sier til Estate Nyheter at endringen har skjedd sakte, men at det er en klar trend. […]

Kryptoeiendommen på Vestlandet er solgt

Nyheter / tirsdag, 20 desember, 2022

I september ble det meldt oppbud for Dale Fabrikker. Styreleder Christian Bjelland skrev da i en e-post til E24 at de var en svært tung og vanskelig beslutning for styret å ta. – De historisk høye strømprisene de siste månedene har medført at datasenteret som drev en omfattende virksomhet i Dale Fabrikkers lokaler, sa opp […]

Jakter nye lokasjoner for Coop

Nyheter / tirsdag, 20 desember, 2022

– I forhold til landsgjennomsnittet for Coop er vi underrepresentert med lokasjoner i Hordaland, derfor har vi en ambisjon om å øke eiendomsporteføljen, sier daglig leder Erik Nyborg i Coop Hordaland Eiendom AS. Selskapet er eid 50/50 av Coop Hordaland SA og Coop Norge Eiendom AS, og er et instrument for å sikre lokaler til […]

PostNord kjøpte av Midgard Gruppen

Nyheter / fredag, 16 desember, 2022

PostNord eide og leide tidligere lokaler i Bergen godsterminal Nygårdstangen i Bergen sentrum, men startet å se seg om etter ny lokasjon da Bane NOR startet arbeidet med ombyggingen av terminalen. Avgjørende kriterier for ny lokasjon var nærhet til Bergen sentrum, effektiv kommunikasjon til hovedveinettet og at tomten var stor nok til å samlokalisere aktiviteter […]

Ellevill campingplasskrangel gikk helt til lagmannsretten

Nyheter / torsdag, 15 desember, 2022

– Tvisten mellom partane har gått føre seg i mange år, og lagmannsretten meiner at omsynet til prosessøkonomi og omsynet til at saka får si avslutning, her må vege tungt. Slik avslutter Gulating lagmannsrett i en fersk dom, og gjør det dermed klart at det nå ønskes å sette endelig punktum for en mangeårig krangel […]

Har planer om 22 boliger og 955 kvm næring i Damsgårdssundet

Nyheter / onsdag, 14 desember, 2022

– Det foreslås å legge til rette for kombinert formål – bolig og næring – på de gamle industritomtene. Damsgårdsveien 70 skal transformeres og vernes gjennom bruk, mens det oppføres ny bebyggelse på det resterende arealet, nord på eiendommene, skriver Tag Arkitekter i planinitiativet. Bak planen står Kristiansund-baserte Finansgruppen Eiendom AS. Oppføring av ny bebyggelse medfører […]

Handelen øker mest på Vestlandet

Nyheter / tirsdag, 13 desember, 2022

Nye tall fra Kvarud analyse, utført for Virke, viser at landets kjøpesentre økte omsetningen totalt i november med 1,8 prosent sammenlignet med fjoråret. Tallet inkluderer service og servering på kjøpesentrene. Senterbutikkene alene økte med 1,2 prosent. I motsetning til landets kjøpesentre viser tall fra Bankaxept som omfatter alle korttransaksjoner gjennomført på deres systemer, at handelen […]

Leier 1.100 kvm i Kronstadparken

Nyheter / mandag, 12 desember, 2022

– Vi i Bara Eiendom er veldig stolt over at itslearning kommer tilbake til Kronstadparken. De var tidligere en del av Business-Clusteret men flyttet til Solheimsviken da vi ikke kunne finne passende lokaler ved utløp av avtalen. Nå ble det heldigvis match igjen. itslearning flytter inn i ca. 1.100 kvadratmeter i nybygget Buen første mars, […]

Planen til NCC på Laksevågneset ble stoppet

Nyheter / torsdag, 8 desember, 2022

NCC Industry AS har eid den 16,5 dekar store industritomten ytterst på Laksevågneset siden 2011. I 2020 gjorde søsterselskapet NCC Property Development en pre-studie av tomten. En mulighetsanalyse utført av Asplan Viak viste et utbyggingspotensial på 45.000 kvadratmeter. Dette var konkretisert med ca. 400 boliger og 5.500 kvadratmeter næring. I juni i år bestilte Vill […]

Nordea Liv Eiendom trekker Sweco Norge for retten

Nyheter / torsdag, 8 desember, 2022

I slutten av mars neste år er det satt av to dager i Bergen tinghus til rettssak mellom Nordea Liv Eiendom og Sweco Norge. Det er Nordea Liv Eiendom som har saksøkt konsulentkjempen Sweco, som i fjor omsatte for 2,5 milliarder kroner. Sweco omtaler seg selv som Europas ledende rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhet, med i […]

Solgte på Nygårdshøyden

Nyheter / tirsdag, 6 desember, 2022

– Dette er en eiendom vi ikke lenger hadde behov for, og som vi lenge har planlagt å selge, sier eiendomsdirektør Kjartan Nesset ved Universitetet i Bergen etter salget av Fosswinkels gate 7 på Nygårdshøyden. Han har ikke anledning til å opplyse om prisen. Ifølge grunnbokinformasjon fra Statens Kartverk har eiendommen vært i universitetets eie […]

Bergen kommune: – Vi har ikke hatt en ideell forhandlingsposisjon i denne saken

Nyheter / tirsdag, 6 desember, 2022

Etat for bygg og eiendom i Bergen kommune fikk i mai 2020 bestilling fra Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig (BASB) om å oppta forhandlinger om kjøp av Møllendalsveien 19. Eiendommen skal benyttes som midlertidig botilbud med 8-10 plasser. Det var på dette tidspunkt gjennomført en mulighetsstudie for bygget. Fra bestillers side ble eiendommens beliggenhet […]

Slik varierer toppleien for kontor i Bergen

Nyheter / torsdag, 1 desember, 2022

Det er tøffe økonomiske tider, også for eiendomsbransjen, noe WPS Næringsmegling innleder med i sin ferske markedsoppdatering for Bergen. Der viser de til at 2021 var tidenes transaksjonsår, men så møtte altså 2022 oss med krig i Europa, sterk prisvekst, inflasjon og renteøkninger. – Dette har medført en sterk nedbremsing i transaksjonsvolumet fra rekordåret 2021, […]

90 boligeiere må ut med millionerstatning

Nyheter / torsdag, 1 desember, 2022

Nylig avsa Hordaland tingrett dom i en rettssak mellom Sameiet Bjerketun og Byborg Eiendom AS, etter en årelang tvist om vannlekkasjer boligblokkene som tilhører sameiet. Byborg Eiendom AS var utbygger ved etablering av Sameiet Bjerketun. Bjerketun er beliggende i Vilhelm Bjerknes vei 62 på Slettebakken i Bergen. Sameiet består av tre separate boligblokker med til […]

Fikk nei til å bygge ut med ytterligere 40 boliger

Nyheter / onsdag, 30 november, 2022

Optibo Utbygging AS ønsker å bygge ut flere boligfelt i reguleringsplanen for Gravdalsfeltet i Laksevåg. Taket på 120 enheter er nådd. – Planen skal legge grunnlaget for utbygging av 40 boenheter og utvidelse og oppgradering av vei og gang- / sykkelarealer. I innledende fase er det gjennomført befaring i området og i etterkant utledet et […]

Han blir sjef i Vestenfjeldske Eiendom

Nyheter / mandag, 28 november, 2022

– Håvard vil, med sin kunnskap, sin erfaring og sitt nettverk spille en helt sentral rolle i arbeidet med å realisere våre ambisjoner. Vi ønsker ham velkommen, sier Trond F. Mellingsæter, administrerende direktør i Reitan Eiendom AS, som eier Vestenfjeldske Eiendom. Håvard Fjæreide er utdannet siviløkonom, og har i tillegg videre utdannelse innen prosjektledelse og […]

Lynghaugparken vant kommunens pris

Nyheter / mandag, 28 november, 2022

Bergen kommune deler i år ut arkitektur- og byformingsprisen for tolvte gang. Rådet for byforming og arkitektur er jury for den årlige prisen som skal fremme og belønne de som gjennom prosjektutvikling bidrar til å skape økt kvalitet til Bergens bygde omgivelser. Syv prosjekter var nominert av juryen, og Norconsult sto for både Lynghaugparken og […]

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no