Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Arkitekter går sammen

Nyheter / søndag, 22 september, 2019

Og fra Bergen, Opus fra Haugesund og Plank fra Stavanger skal danne en sterk vestlandsaktør med solid lokal forankring. — Vi blir en aktør som fremdeles skal være sterke lokalt, men vi vil nå få tyngde til også å gjennomføre prosjekter på nasjonalt plan. Vi utvider nedslagsfeltet vårt, samtidig som vi øker den lokale handlekraften, […]

Samler de unge i eiendomsbransjen

Nyheter / torsdag, 19 september, 2019

For fem år siden ble foreningen Ung i Næringseiendom stiftet i Oslo. Dermed ble det skapt en arena for nettverking for unge personer som jobber i eiendomsbransjen, og det ble avholdt faglige treff hos ulike aktører i bransjen. Fem år etter oppstarten teller Ung i Næringseiendom over 1500 medlemmer fra ulike deler av bransjen. Nå […]

Kuttet prisen på Kokstad

Nyheter / tirsdag, 17 september, 2019

Det er EiendomsMegler 1 Bergen som er i markedet for å selge Kokstaddalen 23. Eiendommen er på 1880 kvadratmeter med 60 parkeringsplasser. Da Kokstaddalen 23 ble markedsført rett over nyttår, var prisantydningen 32 millioner kroner. For det fikk kjøperen leieinntekter på 1,7 millioner kroner og en mulig oppside i 420 ledige kvadratmeter. Det var også […]

Her vil Bara Eiendom bygge leiligheter

Nyheter / tirsdag, 17 september, 2019

På vegne av Bara Eiendom AS har Abo Plan & Arkitektur bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Rieber-Mohns veg 41. Det 3,4 dekar store planområdet ligger sør for Storetveitmarken. Planområdet ligger i et etablert boligområde, som hovedsakelig består av store eneboliger på relativt store tomter. Området inneholder flere særpregede bygg som er tegnet […]

Her kommer hundrevis av nye boliger

Nyheter / mandag, 16 september, 2019

På vegne av Ulset Utvikling AS, som eies 50/50 av Veidekke Eiendom AS og Block Watne AS, fremmer Opus AS endring av gjeldende områderegulering av Ulset Vest i Åsane bydel. Forslaget er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Ulset Vest er en områderegulering som over tid skal legges til grunn for utvikling av boligområder med […]

Stort behov for studentboliger i Bergen

Nyheter / fredag, 13 september, 2019

Byrådet har vedtatt å sende utkast til Studentmeldingen 2019 ut på høring. Av utkastet fremgår det at dagens dekningsgrad for studentboliger er ca. 17 prosent. Det er et mål at dekningsgraden økes til 25 prosent innen 2025 og til 30 prosent innen 2030. – I arbeidet med å nå 25 prosent dekningsgrad skal sentrum og […]

– Et foregangsprosjekt langs Bergens bratte randsoner

Nyheter / onsdag, 11 september, 2019

På vegne Markhus Bolig AS har En til En Arkitekter søkt om rammetillatelse for Bellevue 2 og Washingtonsvei 13. Søknaden gjelder oppføring av leilighetsbygg med 16 boenheter. Leilighetsstørrelsen varierer med et bruksareal fra 43 til 229 kvadratmeter. Som en del av tiltaket søkes det også om tillatelse til rivning av eksisterende bygning i Washingtonsvei 13. […]

Selger i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag, 10 september, 2019

Vektertorget/Christies gate 13 er en næringseiendom med et samlet areal på 8800 kvadratmeter sentrum. Nå vil Universitetet i Bergen selge eiendommen, som er leid ut til Universitetet i Bergen (5437 kvadratmeter), Studentsamskipnaden på Vestlandet (2153 kvadratmeter) og noe handelsareal og et legekontor. De samlede leieinntektene for 2019 er 11,49 millioner kroner, mens 2020-leien er anslått […]

Endelig Zero Village med 1000 boliger

Nyheter / mandag, 9 september, 2019

ByBo startet arbeidet med miljøprosjektet for nesten ti år siden. Planene innebærer bygging av en nullutslippslandsby med opptil 1000 boliger ved Blomsterdalen i Bergen sør. Kommunen har vært positiv til planene, men fylkesmannens innsigelser har bidratt til at arbeidet har tatt flere år. Nå har statsråd Monica Meland sagt ja til boligprosjektet. Dermed kan ByBo […]

Investorene vil kjøpe mer i Bergen

Nyheter / søndag, 8 september, 2019

Samtidig sliter de med å få tak i gode nok objekter. Det kommer frem i investorundersøkelsen som DNB Næringsmegling har gjort blant Bergen-investorene for andre gang. 16 eiendomsinvestorer som sitter på til sammen 1,4 millioner kvadratmeter næringseiendom i Bergensregionen (hvorav 1 million er kontor) har vært med på den ferske undersøkelsen. Hele 66 prosent av […]

BKK jakter 8000 kvadratmeter

Nyheter / torsdag, 5 september, 2019

Etter å ha solgt sitt anlegg i Kokstadvegen 37 tidligere i sommer, flytter en stor del av BKKs virksomhet til GC Riebers nybygg Skipet fra vinteren 2021. Men BKK Netts industrielle virksomhet, som i dag er på Kokstad, trenger nye lokaler. Nå har Kyte Næringsmegling fått oppdraget med å bistå BKK Nett med søket etter […]

WPS rett til topps i Bergen

Nyheter / onsdag, 4 september, 2019

For halvannet år siden brøt Lars Erik Wirsching og John Kenneth Porten ut fra DNB Næringsmegling og startet egen virksomhet under navnet WPS Næringsmegling. NEMEETs seneste undersøkelse Eiendomsbarometeret, som måler merkevaren til eiendomsaktørene, viser at også nye aktører raskt kan opparbeide seg et godt navn og rykte. – Næringseiendom er en bransje med mange veletablerte […]

Kjøpte halvparten av BKK-bygget

Nyheter / onsdag, 4 september, 2019

Eiendommen på drøyt 50 mål er bebygd med vel 30.000 kvadratmeter. BHG Eiendom eier den andre halvdelen, og Frydenbø vurderer å flytte deler av sin næring til Kokstad når BKKs leieperiode går ut. – Vi ser store muligheter ved eiendommen og det er klart at å flytte deler av virksomheten vår til Kokstad er en […]

Harald Kobbe i samarbeid med Harris

Nyheter / onsdag, 4 september, 2019

Harald S. Kobbe kommer fra Kluge, hvor han hadde en seniorpartnerstilling og jobbet i nesten 32 år. Han driver nå egen virksomhet i Advokat Harald S. Kobbe AS, men har samtidig inngått et samarbeid med Harris Advokatfirma. Kobbe har allerede flyttet inn i Harris’ lokaler i Dreggsallmenningen. – Harald S. Kobbe er en nasjonal ressurs […]

Vil ha 30 mill. ved sjøen på Bjørge

Nyheter / tirsdag, 3 september, 2019

Eiendommen på Bjørge ble lagt ut for salg i juli, men til tross for ferietider har det vært stor interesse. Erik Alræk, partner og eiendomsmegler MNEF i Z Megleren, forteller at «det har vært et enormt trykk» med mange telefonhenvendelser og private visninger. – Det tar alltid litt tid når en såpass dyr eiendom skal […]

Bygger nytt kontorbygg i Bergen

Nyheter / fredag, 30 august, 2019

Bygget som får navnet Fantoftparken er allerede 55 prosent utleid og skal blant annet samle Veidekkes virksomhet i regionen. Selskapet har de siste årene økt aktiviteten i Bergen kraftig. Det har derfor lenge vært et ønske om å kunne samle den totale virksomheten med bygg-, eiendoms- og industrivirksomheten. I samarbeid med Instanes Eiendom (25 %) […]

Nå skal Kilen bygges

Nyheter / onsdag, 28 august, 2019

Tidligere denne uken valgte Frydenbø Eiendom å satse på Veidekke som entreprenør til sitt nye næringsbygg i Tverrveien 7 på Damsgård. Byggestarten går i september, og når herligheten er ferdig i april 2021 betyr det ytterligere 10.000 nye kvadratmeter til familieselskapets portefølje. LES OGSÅ: Ville ikke bygge på spek – Vår visjon for Damsgård er […]

ABO Plan & Arkitektur ansetter rådgiver

Nyheter / onsdag, 28 august, 2019

Hun kommer fra stillingen som kommunalsjef for samfunnsutvikling i Os kommune. Der har hun vært siden 2012. – Vi kjenner henne som en engasjert og entusiastisk person med stor faglig bredde og høy arbeidskapasitet. Når muligheten åpnet seg opprettet vi en ny stilling spesielt for Aina, sier daglig leder i ABO, Tommy I. Hansen. Hun […]

Vil selge industrieiendom på Os

Nyheter / onsdag, 28 august, 2019

– Dagens eier er mer på avviklingssiden enn utviklingssiden. Da leiekontrakten med Beerenberg utløp, fant han ut at tiden var inn for å selge eiendommen, sier seniormegler og partner Geir Nordstad i Kyte Næringsmegling. Det er Mons Tore Lyssand som gjennom Moly AS eier Strønevegen 255 i Os kommune. Den tidligere eieren av Lyssand-vinduet kjøpte […]

Her skal det komme 800 nye boliger

Nyheter / mandag, 26 august, 2019

Nore Neset er definert som ett av fem nærsenter i Os kommune. I en stedsanalyse og mulighetsstudie for Nore Neset, som Asplan Viak har utarbeidet på oppdrag av Os kommune, påpekes det at dette området kommer til å få flere innbyggere. – Os kommune har hatt en kraftig folkevekst de siste årene, og man kan […]

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no