Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Bystyret vedtok arkitekturstrategi

Nyheter / fredag, 21 juni, 2019

Bystyret sa nylig ja til arkitekturstrategien Arkitektur+ for Bergen. Arkitekturstrategien er kommunens viktigste arkitekturpolitiske dokument. Forslag til ny arkitektur- og byformingsstrategi er todelt med en politisk-strategisk del, og en gjennomføringsdel. Dette er den politisk-strategiske delen. Arkitekturstrategien trekker opp tre hovedambisjoner for arkitektur i Bergen: – Å videreføre Bergens stolte internasjonale arkitekturarv og byplantradisjon. – Å […]

Ny landskapsarkitekt i byen

Nyheter / torsdag, 20 juni, 2019

De siste to årene har Mad bygget en ny konsernstruktur. I tillegg til arkitektfirmaene i Oslo, Bergen og Stavanger, eier morselskapet Mad også selskaper innen kommunikasjon, interiørarkitektur, og produktdesign. Markedet har tydeligvis likt dette, for i fjor passerte omsetningen for første gang 100 millioner kroner – overskuddet ble 11,6 millioner kroner. Nå starter Mad et […]

Her kommer badeanlegg og brannstasjon

Nyheter / onsdag, 19 juni, 2019

Planforslaget omfatter en del av Sotrasambandet på strekningen Kipledalen i vest til Kjøkkelevikveien i øst. Planen tilrettelegger for å flytte dagens kollektivterminal østover til Olsvikskjenet. Videre skal overskuddsmasser fra veganlegget fylles/deponeres i nordenden av Storavatnet. – Det skal etableres et nytt offentlig parkområde med tilhørende badeanlegg på det utfylte arealet. Parkområdet skal tilrettelegges og møbleres for […]

Vurderer boligprosjekt her

Nyheter / tirsdag, 18 juni, 2019

På vegne av JM Norge har TAG Arkitekter bestilt veiledningsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for det potensielle prosjektet «Nattlandslunden boligtun» på Paradis i Fana bydel. – Hovedformål for reguleringen vil være bolig, i form av rekkehus og leilighetsbygg, grønnstruktur, felles leke- og uteoppholdsareal, samt tilhørende infrastruktur, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til PBE. Viktige premiss […]

Her vil finansmann bygge 40 boliger

Nyheter / mandag, 17 juni, 2019

På vegne av Harald Mowinckel Troye har plankonsulenten Opus Bergen fremmet planforslag for et område i Åstveitveien ved Våganeset i Åsane. Planområdet er ca. 39 dekar, og er i vest hovedsakelig avgrenset mot Åstveitvågen. – Intensjonen med planen er å legge til rette for en god arealutnyttelse for en bebyggelse som blir tilpasset og utformet […]

Verdens første bærekraftige kanalby

Nyheter / fredag, 14 juni, 2019

– Bergen trenger 15.000 nye boliger de neste ti årene, og halvparten av dem skal bygges i og omkring sentrum. Samtidig jobber vi for å skape livet mellom husene i Bergen, og tar ansvar for bærekraftig byutvikling. Trenezia er et svar på alt dette, sier Konserndirektør Ole Herbrand Kleppe i Eiendomsutvikling i BOB i en […]

Bergens mektigste er også dårligst likt

Nyheter / torsdag, 13 juni, 2019

Det var i forbindelse med NEMEETs undersøkelse Brandbarometeret at eiendomsfolkene i Bergen fikk anledning til å stemme på hvem de mener er den mektigste innen eiendom i Bergen. Kåringen ble gjennomført i samarbeid med Estate Media. Det ble også foretatt en nasjonal undersøkelse, hvor Olav Thon ble kåret til Norges mektigste innen eiendom. Bergenserne stemte […]

Utvider på Nesttun

Nyheter / onsdag, 12 juni, 2019

På vegne av Nesttunveien 100 AS, som eies av Zurhaar & Rubb AS, har B+B arkitekter søkt om rammetillatelse for Nesttunvegen 100; Solberggården. Bakbygningen søkes revet for å gi plass til et nybygg i fire etasjer pluss kjeller. I nybyggets første etasje blir det butikk som henvender seg mot Østre Nesttunveg/gågaten. I andre til fjerde […]

Vil bygge nytt på Kokstadflaten

Nyheter / tirsdag, 11 juni, 2019

På vegne av Skanska og Nordea Liv Eiendom-selskapet Kokstadflaten 4 AS har Sweco Norge og Link arkitektur fremmet forslag til reguleringsplan for Kokstadflaten 4 i Ytrebygda bydel. Planområdet ligger langs veiene Kokstadflaten, Kokstadvegen og Flyplassveien. Det inkluderer eksisterende hotellet Scandic Kokstad i øst og et eksisterende kontorbygg i vest. – Gjennom planforslaget foreslås eksisterende næringsbygg […]

Schjelderup ny sjef i BOB

Nyheter / fredag, 7 juni, 2019

Han tar dermed over jobben etter Terje W. Gilje, som har ledet virksomheten i 15 år og gir seg etter sommeren. – Harald Schjelderup har alle egenskapene som er BOBs verdier. Han er offensiv, profesjonell, engasjert og nyskapende. BOB har utviklet seg fra å være et boligbyggelag til også å drive byutvikling og bygge samfunn. […]

Luksusbolig ennå ikke solgt

Nyheter / torsdag, 6 juni, 2019

Den 20. mai la Privatmegleren ut for salg en eksklusiv penthouse hjørneleilighet på Nordnes Brygge. Selger er Linda og Bjørn Wollan, som står bak boligprosjektet og selv har bodd i den nevnte leiligheten. Privatmegleren har tidligere solgt en leilighet i det samme bygget for 32 millioner kroner, som var prisrekord i Bergen. Nå sikter meglerforetaket […]

En plansak utenom det vanlige

Nyheter / onsdag, 5 juni, 2019

På vegne av Oslo Katolske Bispedømme har OPUS Bergen bestilt veiledningsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE). Henvendelsen gjelder en potensiell plansak som «litt utenom det vanlige», som plankonsulenten skriver. Planområdet vil omfatte Marias Minde Kloster i Sandviken. – Det er ønskelig å vurdere mulighet for etablering av boligbebyggelse i mindre skala på deler av tomtegrunnen. […]

Her vil Midgard Gruppen bygge boliger

Nyheter / onsdag, 5 juni, 2019

På vegne av Midgard Gruppen har Link Arkitektur bestilt veiledningsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for en 20,5 dekar stor tomt i Eidsvåg. Av henvendelsen fremgår det at forslagsstiller ønsker «å regulere tomt til boligformål samt uteområde og parkeringsplass for Eidsvåg kirke». Forslagsstiller ønsker å undersøke muligheter og begrensninger på tomten nærmere før det utarbeides […]

Bergen er Norges mest attraktive by

Nyheter / mandag, 3 juni, 2019

– Det er utrolig stas at juryen har valgt Bergen som Norges mest attraktive by. Jeg gleder meg til å dele ut denne prisen til alle bergensere i Bergen 12. juni, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding. Juryen for Attraktiv by-prisen hadde også denne gangen tre sterke finalister å velge mellom. Moss […]

Traff planken med nybygg på spek

Nyheter / torsdag, 30 mai, 2019

Å bygge uten å ha på plass leietakere i et marked med mye ledig areal regnes som en dristig øvelse. Men dersom man er heldig med timingen, kan det skapes store verdier. Nå når kontorledigheten i Bergen er på vei nedover igjen, er det klart at tre aktører gjorde en svært god beslutning da de […]

Har eiendom i Bergen for 4 milliarder

Nyheter / onsdag, 29 mai, 2019

Den børsnoterte eiendomsgigantens Bergen-engasjement har hatt en sterk utvikling etter at selskapet ferdigstilte Media City Bergen sammen med Oslo Pensjonsforsikring. Med en oppnådd husleie på over 3000 kroner per kvadratmeter for enkelte arealer i mediebygget, tikker Entras gjennomsnittlige leiepris videre oppover. I første kvartal hadde Entra 12 måneders rullerende husleieinntekter på 213 millioner kroner, opp […]

Her kan det komme 23 rekkehus

Nyheter / tirsdag, 28 mai, 2019

På vegne av Vestbo foreslår Ard Arealplan detaljregulering for et område på 32 dekar som ligger i en skogkledd vestvendt skråning i Storbotn, i bunnen av fjellet Morvikvarden. Størsteparten av planområdet omfattes av en eldre reguleringsplan som åpner for inntil 4 terrasseblokker. Forslagsstiller har ikke ønsket å bygge blokk/terrassehus, men vil videreføre utbyggingen i tråd […]

Nå hopper leieprisene i Bergen sentrum

Nyheter / søndag, 26 mai, 2019

Det var under Citykonferansen Bergen at Lars Erik Wirsching i WPS Næringsmegling holdt et innlegg om det lokale næringseiendomsmarkedet. I markedet er det et totalt næringsareal på 6 millioner kvadratmeter, hvorav kontor utgjør 2,33 millioner kvadratmeter. Wirschings analyser slår fast at 7,8 prosent av arealet i Bergen nå står ledig, noe som er en nedgang […]

Vant pris for de unge og lovende

Nyheter / torsdag, 23 mai, 2019

Det var under Citykonferansen Bergen at Cityglød Bergen ble delt ut for første gang. Prisen skal gå til en person som har utmerket seg på en positiv måte, gitt noe tilbake og/eller skapt noe nytt og som representerer fremtiden i eiendomsbransjen. Det er Estate kunnskap som i samarbeid med Norsk Eiendom og foreningen Ung i […]

Disse eier mest i Bergen

Nyheter / torsdag, 23 mai, 2019

Listen over de største private eiendomsbesitterne er gjengitt i siste utgave av Estate Magasin i samarbeid med WPS Næringsmegling. Ifølge denne listen er det Olav Thon Gruppen som eier mest eiendom i Bergen. – Olav Thon Gruppen er størst på eiendom i Bergen i kraft av at de er store på kjøpesenter og hotell, men […]

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no