Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

En kime til konflikt

Kommentar / tirsdag, 10 februar, 2015

Av Martin Holger Dale Loven og leiekontrakten Husleieloven kapittel 10 regulerer forholdene ved tilbakelevering av leieobjektet ved leieforholdets opphør. Det følger av husleieloven § 10-2 annet ledd at leieobjektet skal være ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen, bortsett fra den forringelse som skyldes alminnelig slit og elde. Reglene om tilbakelevering må ses […]

Utbyggingsavtaler

Kommentar / tirsdag, 10 februar, 2015

Av Linda Sandqvist Myklebust En utbyggingsavtale er en avtale mellom en kommune og en grunneier eller en utbygger, som regulerer partenes rettigheter og plikter i forbindelse med utbygging eller utvikling av et planområde ihht. en kommuneplan/reguleringsplan. Reglene for utarbeidelse av utbyggingsavtaler mv. er nærmere regulert i plan- og bygningslovens kapittel 17. En utbyggingsavtale kan gjelde […]

Nye aktører stiller høyere krav til selger

Kommentar / tirsdag, 10 februar, 2015

Av Truls Nesslin og Kjetil Håvardstun For en tid tilbake ble vi kontaktet av en utenlandsk investor som ønsket at vi skulle gjennomgå et prospekt for en næringseiendom han vurderte å kjøpe. Han hadde mottatt prospektet og noe tilleggsinformasjon fra selger. I våre innledende samtaler ble det tatt opp forhold som isolert sett kunne virke […]

Tvangsfravikelse ved manglende betaling av leie

Kommentar / tirsdag, 10 februar, 2015

Av advokat Rolf Bech-Sørensen og advokat Karl Erik Bernt, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA I situasjoner der det viser seg at leietaker har manglende betalingsevne, er det derfor avgjørende at utleier er kjent med de ulike alternativer for å minimere tapet. Ofte vil man være best tjent med at lokalene fristilles og at ny leietaker kommer […]

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no