Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Byggesaksgebyr – krever kommunen mer enn de har rett til?

Kommentar / torsdag, 26 mai, 2016

  Av arkitekt Anne Carlsen – Forum  Arkitekter  og advokat Lars S. Alsaker – Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange Plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften gir kommunen rett til å fastsette gebyr for byggesaksbehandling. Men samtidig  skal gebyret reduseres eller falle bort dersom kommunen ikke overholder de frister for saksbehandlingen som er fastsatt. Reglene om beregning av fristene […]

Har vi en eiendomsboble?

Kommentar / mandag, 29 februar, 2016

Vi har aldri hatt så mange arbeidsledige i Norge som i dag – rundt 130.000. Det tilsvarer nesten hele arbeidsstyrken i en by på størrelse med Bergen. Legg til voksende uro i de internasjonale markedene – svakere vekst og børskrakk i Kina, kriger i Midt-Østen, migrasjonskrise i Europa, et EU som knaker i sammenføyningene, og […]

Utforming av tilbudsgrunnlag
i entrepriser – et viktig håndverk

Kommentar / onsdag, 24 februar, 2016

Av Kjetil Sangolt og Inger Hygen Kluge Advokatfirma AS Ved utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for utførelsesentrepriser, der byggherren har ansvaret for prosjekteringen, benytter byggherrer ofte innledende generelle tekster som skal bidra til forståelse av de underliggende postene. I tillegg inneholder enkeltpostene gjerne henvisninger til tegninger og lignende som nærmere angir hvordan det konkrete arbeidet skal utføres.  Dette […]

Grip mulighetene, Bergen!

Kommentar / mandag, 15 februar, 2016

Av Jorunn Nerheim, Entra Vi vet at befolkningsveksten er størst i byene, så også i Bergen. Hvor stor denne skal bli, og hvordan den kan bli til det beste for Bergen og hele Vestlandet, avhenger av om vi griper de mulighetene vi nå har til å styre denne utviklingen i riktig retning. På Bergenskonferansen litt […]

MULIG Å KREVE MVA-FRADRAG BAKOVER I TID

Kommentar / fredag, 12 februar, 2016

Av Eirik Bjørhusdal og Erlen Øen, Deloitte Advokatfirma Kommuner kan med hjemmel i plan- og bygningslov pålegge utbyggere av bygg og anlegg å besørge og bekoste kommunal infrastruktur. Det vil også ved større utbygginger være naturlig at kommunen overtar eiendomsretten for etablert infrastruktur, selv om denne er etablert uten direkte pålegg, rekkefølgekrav e.l. For utbyggere […]

Kontorbygg i delingsøkonomien

Kommentar / tirsdag, 9 februar, 2016

Av Marlene Dahle Spesielt er det hotellnæringen med konkurranse fra Airbnb og taxinæringen med Ubers inntreden som er i fokus. Men hvilke konsekvenser vil delingsøkonomien få for kontorbygg, og hvordan kan bransjen utnytte de mulighetene som fremkommer av dette? LES OGSÅ: Om å bygge en by Alt skal kunne deles Tor W. Andreassen fra Senter for […]

Om å bygge en by

Kommentar / tirsdag, 26 januar, 2016

Av Lars C. Pedersen, MAD «Packet switching theory». Et annet intetsigende begrep – helt til man ser hva som ligger bak. Dette var tittelen på Leonard Kleinrock sin doktorgrad fra 1962, som ble det første, forskningsbaserte arbeidet som noensinne var publisert om det vi i dag kjenner som internett. Bak tørre ord og kjedelige fraser […]

Tilfeldigheter eller muligheter

Kommentar / søndag, 17 januar, 2016

Mette Svanes, plansjef i Bergen Kommune I februar 2015 startet en kronikkserie i BT med overskriften “Bergen – tilfeldighetenes by”. I den første kronikken kunne vi lese at Bergen by er vakrere i mørket enn i dagslys, at byen er uten identitet og attraktivitet, uten karakter og helhet og at byens potensiale ikke er forløst. […]

Mva-konsekvenser ved konvertering av næringsbygg til bolig

Kommentar / torsdag, 24 september, 2015

Avgiftspliktig – ikke avgiftspliktig Utleie av næringsbygg kan frivillig underlegges merverdiavgiftsloven. Utleier oppnår under slik frivillig registrering fradrag for merverdiavgift på relevante anskaffelser til bruk for utleievirksomheten. Ordinært avgiftspliktige virksomheter oppnår fradragsrett for merverdiavgift på egne lokaler til bruk i virksomheten. For virksomhet med salg og utleie av bolig er derimot ingen frivillig registreringsordning. Påløpt […]

– Fritakene du bør vite om

Kommentar / tirsdag, 5 mai, 2015

Av Silje Anita Hallem, EY AVGIFTSPLIKTENS OMFANG Ved tinglysing av hjemmelsoverføring til fast eiendom er utgangspunktet at det utløses en plikt til å betale dokumentavgift på 2,5 % av salgsverdien til eiendommen. Ved hjemmelsoverføring i forbindelse med større eiendomsutviklingsprosjekter, kan dokumentavgiftsbelastningen reduseres med betydelige beløp dersom aktørene innretter seg på hensiktsmessig måte. I Scheel-utvalgets innstilling […]

Rom for høyhus?

Kommentar / tirsdag, 24 mars, 2015

Av advokat Karl Erik Bernt, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Det forventes 48 000 nye innbyggere i Bergen innen 2030. Et at tiltakene som er foreslått for å møte befolkningsveksten er å fortette i sentrum gjennom å åpne opp for at det kan bygges høyere og tettere. Spørsmålet er om planverket og de rettslige rammene for tillatt […]

Se opp for MVA-bombe

Kommentar / tirsdag, 17 mars, 2015

Av Eirik Bjørhusdal Det har skjedd noen endringer i reglene knyttet til MVA ved salg eller annen overdragelse av eiendom under utvikling. Det er kommet en ny dom fra Høyesterett og en ny uttalelse fra Skattedirektoratet. Overdragelse av eiendom som er under utvikling kan gi et betydelig økonomisk tap ved at fradragsretten for påløpt merverdiavgift […]

Endelig på nett

Kommentar / torsdag, 26 februar, 2015

Etter flere måneders arbeid er endelig nye Eiendomsmagasinet.no klar for verden. Vi er stolte og glade for å kunne tilby en ny nyhetskanal for det markedet for næringseiendom i Bergen og på Vestlandet. Takk til Paperplane som har designet siden og Maksimer som har stått for implementering. Vi synes dere har gjort en strålende jobb. På Eiendomsmagasinet.no vil […]

En kime til konflikt

Kommentar / tirsdag, 10 februar, 2015

Av Martin Holger Dale Loven og leiekontrakten Husleieloven kapittel 10 regulerer forholdene ved tilbakelevering av leieobjektet ved leieforholdets opphør. Det følger av husleieloven § 10-2 annet ledd at leieobjektet skal være ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen, bortsett fra den forringelse som skyldes alminnelig slit og elde. Reglene om tilbakelevering må ses […]

Utbyggingsavtaler

Kommentar / tirsdag, 10 februar, 2015

Av Linda Sandqvist Myklebust En utbyggingsavtale er en avtale mellom en kommune og en grunneier eller en utbygger, som regulerer partenes rettigheter og plikter i forbindelse med utbygging eller utvikling av et planområde ihht. en kommuneplan/reguleringsplan. Reglene for utarbeidelse av utbyggingsavtaler mv. er nærmere regulert i plan- og bygningslovens kapittel 17. En utbyggingsavtale kan gjelde […]

Nye aktører stiller høyere krav til selger

Kommentar / tirsdag, 10 februar, 2015

Av Truls Nesslin og Kjetil Håvardstun For en tid tilbake ble vi kontaktet av en utenlandsk investor som ønsket at vi skulle gjennomgå et prospekt for en næringseiendom han vurderte å kjøpe. Han hadde mottatt prospektet og noe tilleggsinformasjon fra selger. I våre innledende samtaler ble det tatt opp forhold som isolert sett kunne virke […]

Tvangsfravikelse ved manglende betaling av leie

Kommentar / tirsdag, 10 februar, 2015

Av advokat Rolf Bech-Sørensen og advokat Karl Erik Bernt, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA I situasjoner der det viser seg at leietaker har manglende betalingsevne, er det derfor avgjørende at utleier er kjent med de ulike alternativer for å minimere tapet. Ofte vil man være best tjent med at lokalene fristilles og at ny leietaker kommer […]

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no